Seminář P. Eliase Velly v Brně

06.02.2014 10:08

Kamarádka udělala z posledního dne semináře P. Eliase Velly v brněnkém kostele sv. Janů u minoritů pár nejpodstatnějších poznámek, které jsou vlastně takovým shrnutím v rozhodování při hledání Boží vůle. Tady jsou pro Ty, koho to zajímá:

Dar rozlišování (mezi dobrým a lepším) není jednorázový dar ani magie, je to cesta. Ta je provázena zápasy. Na této cestě se nevyhnu utrpení ani bolesti, ale naučím se, jak s nimi nakládat.

Na začátku cesty si musím odpovědět na otázku: Chci konat Boží vůli? Pak musím být otevřený, tedy připravený udělat, co po mně Bůh chce - bez diskutování (pokud diskutuji, nedůvěřuji). Ježíš je jediný, kdo mě nikdy nezradí a kdo chce bez jakýchkoli postranních úmyslů moje dobro. Musím bojovat o neustálou otevřenost Bohu (důvěřovat mu, věřit).

Musím znát Boží mysl - co o tom smýšlí Ježíš.  Pak se ale často ocitnu sám, obklopen lidmi, kteří mě kritizují, nechápou, odrazují. Proto Ježíš říká - je-li pro tebe důležitější tvůj manžel, rodina, spolupracovníci, kamarádi,... nemůžeš být mým učedníkem.

Odpovědět si upřímně na otázku: Je Ježíš Pánem mého života (nebo toužím, aby byl)?

Cestou si musím nechat neustále protesávat uši, které mi ohluchly hlasem světa (médií, lidí, ďábla,..), a tak Boží hlas ke mně nedoléhá ve své ryzí podobě.

Bůh může mluvit i uprostřed temnoty, On je světlo.

Neustále potřebujeme moc Ducha svatého - jinak ztratíme sílu, odvahu...

Neustále musíme být křtěni Duchem svatým.

A skrze Ducha svatého se naučíme rozlišovat Boží vůli.

—————

Zpět