Papež František vyzval věřící o Květné neděli k zamyšlení

13.04.2014 10:58

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Papež František měl dnes k věřícím na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu zajímavou promluvu... Vlastně jen kladl otázky... Zvláštní, ale přitom velmi silné kázání...

Tady je část, co jsem zaznamenala...:

"Kdo jsem já před Ježíšem? Neusínám i já ve svém životě jako Ježíšovi učedníci v Getsemanské zahradě? Jsem i já jako oni? Jsem jako Jidáš, který se tvářil, že miluje a políbil svého mistra, aby ho zradil? Jsem i já zrádce?

Jsem i já jako Pilát, když vidím, že je situace složitá, myju si ruce a nedokážu přijmout svou zodpovědnost a nechám odsoudit, nebo já odsuzuji, lidi? Jsem jako ten zástup, který dobře nechápal, jestli je na nějakém náboženském zasedání, u soudu, nebo v cirkusu? A vybrali si Barabáše. Jim to bylo totiž jedno.. Bylo to zábavnější, aby pokořili Ježíše...

Jsem jako ti vojáci, kteří bili Pána, plivali na něj, uráželi ho, bavili se na jeho účet? Jsem jako Šimon z Kyrény, který se vracel unavený z práce, ale měl dobrou snahu pomoct Pánu nést kříž? Anebo jsem jako ti, kdo kráčeli vedle kříže a vysmívali se Ježíšovi? "Takový hrdina ať sestoupí z kříže a potom teprve v něho uvěříme!" Posměch Ježíše…

Jsem jako ty odvážné ženy, které tam byly a v tichu trpěly? Jsem jako Josef, tajný učedník, který s láskou pohřbil Ježíšovo tělo? Jsem jako ty dvě Marie, které zůstaly sedět naproti hrobu, plakaly a modlily se? Jsem jako tito veleknězi a farizeové, kteří druhého dne šli za Pilátem, aby zajistil hrob, protože Ježíš říkal, že vstane třetího dne z mrtvých, a tak chtěli zabránit životu, aby život nevyšel znovu ven...

Kde je moje srdce? Které z těchto postav se podobám? Tato otázka ať nás provází po celý týden…," vyzval na závěr všechny papež...

—————

Zpět