Opatská benedikce v klášteře Želiv

23.11.2013 00:04

OPATSKÁ BENEDIKCE P. JÁCHYMA JAROSLAVA ŠIMKA, O.PRAEM.

V pátek 22. listopadu 2013 v 10:00 v opatském kostele Narození Panny Marie v Želivě

přijmul z rukou královéhradeckého biskupa Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jana Vokála, JU.D.

opatskou benedikci nově zvolený opat Kanonie premonstrátů v Želivě

P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. 51. želivský opat.    

Fotky ze slavnostní bohoslužby jsou zde Nafotil je Filip, který se do Želivu dostal jako oficiální fotograf. V padesátých letech zde byl přitom s mnoha dalšími knězi zavřený nejen P.  Antonín Šuránek, ale také Filipův prastrýc - katolický kněz a rodák ze Strážnice P. Jan Hořák... Je to prostě neuvěřitelná smyčka... Věřím, že to není žádná náhoda...

—————

Zpět