Kdo, a kde jsou emigranti, imigranti a hrozí prolínání kultur???

28.06.2015 16:53

V naší obci žije zhruba 2 100 obyvatel. Když se o prázdninách rozhlédnu po kostele, tak tam sedí děti, které se narodily ve Francii, Anglii, Americe, Itálii, Rakousku. Další mají kořeny v Sýrii... Jedno mají všechny tyto děti společné. Ve většině případů pochází jeden z jejich rodičů z Blatnice pod Svatým Antonínkem... Nesmíme také ještě zapomenout na dva vietnamské prodejce, kteří si pronajali prostory ke dvěma různým prodejnám. Myslím, že mezi nimi nejde o žádnou rodinou vazbu. Jedná se, prosím, o vzorek lidí jedné docela malé vesnice na Slovácku.

Tyto skutečnosti mne přinutily k zamyšlení se nad současnými imigranty, kteří se valí do Evropy... Jen jsem si tak říkala, kdo je tady vlastně imigrantem, emigrantem, a kdo má obavy z prolínání kultur... Nedošlo k tomuto prolínání kultur už dávno??? A nezačali se Češi docela značně prolínat do jiných kultur už dávno??? Minimálně na počátku minulého století, kdy odcházeli za prací do Ameriky? A další vlna našich lidí odešla do zemí celého světa po roce 1948 a další po roce 1968... Na druhé straně je fakt, že naši lidé se spíše ve světě přizpůsobili a splynuli s kulturou, do které přišli...

Že jsme byli jiní než ti, kteří se k nám valí? No jiní asi jsme, ale země, které nás přijímaly, také nemohly tušit, co se od nás dá čekat... A vzpomeňme na dobu nedávnou - na léto roku 1989, kdy se dali do pohybu obyvatelé tehdejšího východního Německa - DDR - Německé demokratické republiky (NDR), kteří se chtěli dostat do západního Německa. Po celé Praze odstavovali svá auta zn. Trabant a přelézali zeď konzulátu Německé spolkové republiky (NSR)... Není to tak dávno, co se dala do pohybu Evropa. Bylo to sice jen po evropských státech, ale pohyb tu byl...

Teď se tedy dala do pohybu Afrika, Sýrie, Afganistán.. Uvidíme, co nám tento pohyb přinese.. Ještě mne také napadlo, jak tento pohyb imigrantů zvládá takové Švýcarsko... Pořád se jen v novinách píše o Itálii, Řecku, Maďarsku, Švédsku, ale o Švýcarsku je ticho po pěšině... Švýcaři by možná mohli dát radu Evropské unii...

No jedno je jisté. Kdyby se do naší obce vrátili lidé, co zemřeli před pouhými třiceti lety, tak by prostě nechápali, jak se jejich vesnice změnila, co se týká prolínání kultur... Ze kterých koutů světa sem přijíždějí děti k babičkám a dědečkům na prázdniny... A jak bude naše vesnice vypadat za dalších dvacet let? 

A ještě jeden poznatek na závěr... Zatímco ještě před dvaceti lety býval i ve všedních dnech při bohoslužbách kostel téměř plný, tak dnes není žádnou výjimkou, že se sejde s bídou necelých třicet lidí. Ještě před dvaceti lety přistoupilo k prvnímu svatému přijímání přes dvacet dětí a letos jich bylo šest... Znovu mně nedá si položit otázku: Jak bude naše vesnice vypadat za dalších dvacet let???

 

—————

Zpět