Hlavní mše svaté se při Národní pouti na Velehradě zúčastnili čeští a moravští biskupové

Hlavní mše svaté se při Národní pouti na Velehradě zúčastnili čeští a moravští biskupové

—————

Zpět