Na šavli rychle přibývaly kusy špeků, jimiž se maškary po cestě posilňovaly

Na šavli rychle přibývaly kusy špeků, jimiž se maškary po cestě posilňovaly

—————

Zpět